Multiples

De markt multiple methode veronderstelt dat het gerealiseerde resultaat (of de omzet) een goede proxy is voor de prognoseperiode.

In deze methode wordt het (genormaliseerde) resultaat (bijvoorbeeld de operationele winst voor afschrijvingen, rente en belastingen (EBITDA)) vermenigvuldigd met een sectorspecifieke multiple.

Deze multiple kan betrekking hebben op de gerealiseerde resultaten (laatste 12 maanden) of de verwachte resultaten (komende 12 maanden).

Impliciet veronderstelt deze methodiek dat het gerealiseerde resultaat maatgevend is voor de prognoseperiode en derhalve als goede ‘proxy’ hiervoor kan dienen.

De te hanteren multiple wordt gebaseerd op de marktwaarde (op basis van beurskoersen) van vergelijkbare (beursgenoteerde) bedrijven of op recente transacties van andere, al dan niet beursgenoteerde, ondernemingen.

Deze waarderingsmethode is één van de 6 waarderingsmethodes in het Valid Value model

waarderingsmethode-multiples

Nieuwsgierig?

Vraag een demonstratie aan.

Copyright 2022 validvalue.nl