De DCF-methode uitgelegd

 

De Discounted Cash Flow (DCF) methode is één van de meest gebruikte methoden voor het waarderen van bedrijven en aandelen. De DCF methode is gebaseerd op het feit dat de waarde van een bedrijf kan worden vastgesteld door de contante waarde te berekenen van alle toekomstige kasstromen die te verwachten zijn. Deze methode is de meest gebruikte waarderingsmethode binnen het bedrijfsleven vanwege de nauwkeurigheid van de methode. Daarnaast wordt er rekening gehouden met risico’s en  de tijdswaarde van geld, waardoor de toekomstige kasstromen worden omgezet naar de huidige waarde.

De Discounted Cash Flow methode wordt in de praktijk vaak gebruikt door analisten, investeerders en financiële professionals. De methode wordt in deze gevallen vooral gebruikt als ondersteuning bij het nemen van verschillende investeringsbeslissingen. Met deze methode kan namelijk eenvoudig de waarde van een bedrijf of project worden vastgesteld. Naast de ondersteuning die deze methode biedt, kan de methode ook helpen bij het maken van aannames over de toekomstige groei van het bedrijf en het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses.

Hoe werkt de DCF-methode?


Om de Discounted Cash Flow methode toe te kunnen passen, is het eerst belangrijk om een schatting te maken van de toekomstige kasstromen van het bedrijf of project. Deze gegevens kunnen verkregen worden door een prognose te maken van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. Bij het opstellen van de prognose kan gebruik gemaakt worden van historische gegevens, marktonderzoek en industrie trends.

Wanneer de bovenstaande gegevens zijn verkregen, worden de toekomstige kasstromen verdisconteerd naar de huidige waarde door gebruik te maken van de disconteringsvoet. De disconteringsvoet is gebaseerd op de kosten van kapitaal van het bedrijf, wat gelijk is aan het rendement dat de kapitaalverstrekkers eisen op het verstrekken van eigen- of vreemd vermogen.

Door toekomstige kasstromen te verdisconteren naar de waarderingsdatum, wordt rekening gehouden met het risico van de kasstromen en met de tijdswaarde van geld. Dit betekent in de praktijk dat toekomstige kasstromen minder waard zijn dan kasstromen die nu worden ontvangen. Een euro die je vandaag ontvangt is meer waard dan een (onzekere) euro die je volgend jaar verwacht te ontvangen.

Door gebruik te maken van de bovenstaande methode, kan er een schatting worden gemaakt van de waarde van een onderneming. Door bij die ondernemingswaarde de waarde van deelnemingen, beleggingen en liquide middelen op te tellen, en de waarde van het vreemd vermogen er vervolgens af te halen, kan de waarde van de aandelen bepaald worden.

Voordelen van de DCF-methode


De DCF-methode kent verschillende voordelen bij het vaststellen van de waarde van een bedrijf of project, namelijk:

  • Nauwkeurigheid: Het is bekend dat de DCF-methode één van de meest nauwkeurige methoden is om de waarde van een bedrijf vast te kunnen stellen. Doordat er rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van geld, kan er een realistische schatting worden gemaakt van de waarde van een bedrijf of onderneming.

  • Ondersteuning van investeringsbeslissingen: De methode helpt investeerders bij het nemen van verschillende investeringsbeslissingen. Hierdoor weet de investeerder waar hij/zij aan toe is en loopt diegene minder risico. Daarnaast helpt de methode bij het bepalen of de investering rendabel is over de langere termijn.

  • Flexibiliteit: De DCF-methode is een flexibele methode die aangepast kan worden aan verschillende bedrijven en ondernemingen. Het betreft namelijk geen vastgestelde methode doordat de methode gebaseerd is op de toekomstige kasstromen van het bedrijf.

  • Bedrijfsprestaties in kaart brengen: Ook kan de DCF-methode gebruikt worden om de bedrijfsprestaties in kaart te brengen. Door inzicht te krijgen in de kasstromen, kan er gekeken worden naar de zwakke punten binnen de onderneming. Aan de hand hiervan kunnen eventuele verbeteringen in kaart worden gebracht.

  • Strategische planning: Als laatste kan de DCF-methode ook gebruikt worden om de strategische planning te bevorderen. De toekomstige kasstromen kunnen worden geanalyseerd, waardoor er beslissingen kunnen worden genomen over toekomstige investeringen. Daarnaast kunnen, door het gebruiken van de methode, eventuele pijnpunten in kaart worden gebracht. Aan de hand hiervan kunnen de prestaties van het bedrijf worden verbeterd.

Nadelen van de DCF-methode

De DCF-methode is een ontzettend nauwkeurige methode, maar toch zijn er ook enkele nadelen verbonden aan het gebruiken van deze methode, namelijk:

  • Afhankelijkheid: Wanneer je de DCF-methode gebruikt, zullen er aannames worden opgesteld over toekomstige kasstromen en andere factoren. Wanneer deze aannames niet nauwkeurig (genoeg) zijn, kunnen de schattingen anders zijn dan de werkelijke situatie.

  • Gevoelig voor verandering: De DCF-methode is gevoelig voor veranderingen binnen toekomstige kasstromen, veranderende rentes en andere factoren. Wanneer er onverwachte gebeurtenissen optreden, kan de vooraf vastgestelde waarde flink afwijken van de werkelijkheid.

  • Tijdrovend: Hoewel het opstellen van de analyse loont qua resultaten, is het uitvoeren van de methode vaak een tijdrovende klus. Daarnaast zijn er veel verschillende financiële gegevens nodig om de methode uit te kunnen voeren. Hierdoor kan het voor sommige bedrijven erg lastig zijn om deze methode goed uit te voeren.

waarderingsmethode dcf-wacc

Nieuwsgierig?

Vraag een demonstratie aan.

Copyright 2022 validvalue.nl