DCF EP

De DCF – EP methode een variant van de DCF – WACC, waarbij de toekomstige waardecreatie (de Economic Profit, EP) per periode inzichtelijk wordt gemaakt.

De EP van een periode is gelijk aan de Noplat (het gerealiseerde rendement) minus het geëiste rendement. Een positieve EP geeft aan dat er in de betreffende periode waarde wordt gecreëerd.

Het geëiste rendement wordt bepaald door het geïnvesteerde kapitaal dat aan het begin de periode aanwezig was te vermenigvuldigen met de WACC.

De periodieke EP’s worden contant gemaakt naar het waarderingsmoment met behulp van de WACC. De contante waarde van de toekomstige EP’s wordt ook aangeduid als de Market Value Added (MVA).

De operationele ondernemingswaarde is gelijk aan MVA plus de waarde van het geïnvesteerde kapitaal op waarderingsmoment.

Om tot de economische waarde van het eigen vermogen te komen worden de overtollige liquide middelen en de marktwaarde van niet operationele activa bij de waarde opgeteld, en wordt de marktwaarde van de schuld in mindering gebracht.

Deze waarderingsmethode is één van de 6 waarderingsmethodes in het Valid Value model

waarderingsmethode dcf-ep

Nieuwsgierig?

Vraag een demonstratie aan.

Copyright 2022 validvalue.nl