Wat is een bedrijfswaarderings-methode?

 

Een bedrijfswaarderings-methode wordt in de praktijk vaak gebruikt om de waarde van een onderneming of project vast te stellen. Bedrijfswaarderingen worden daardoor vaak gebruikt in situaties waarin bedrijven of aandelen worden verkocht, gefuseerd of overgenomen. Een bedrijfswaardering wordt dus vaak gebruikt voor investeringen.

Toch is het ook voor de bedrijfseigenaren belangrijk om de waarde van de onderneming te kennen. Aan de hand van de waarde van de eigen onderneming, kunnen er zakelijke beslissingen worden genomen en kan er een strategie worden opgesteld voor de langere termijn.

Daarnaast is dit ook qua onderhandelingspositie erg belangrijk voor de bedrijfseigenaren in het geval van bijvoorbeeld verkoop.
En als onderdeel van het ‘verkoopklaar maken’ geeft een bedrijfswaardering inzage in waar verbeteringen door te voeren zijn en hoe deze verbeteringen tot een hogere waarde op moment van verkoop kunnen leiden.

Om de bedrijfswaardering vast te kunnen stellen, zijn er verschillende methoden beschikbaar die gebruikt kunnen worden om de waarde van een onderneming vast te kunnen stellen.

Verschillende bedrijfswaarderingsmethoden


Er zijn veel verschillende methoden die gebruikt kunnen worden om de waarde van een specifieke onderneming vast te kunnen stellen. Wij hebben de meest voorkomende methoden op een rij gezet.

Discount Cash Flow (DCF) methode


De DCF-methode wordt in de praktijk erg vaak gebruikt om de waarde van een onderneming vast te kunnen stellen. De DCF-methode is gebaseerd op de toekomstige kasstromen van een bedrijf. Het doel is om de huidige waarde van deze kasstromen te berekenen.

Deze methode houdt rekening met een aantal verschillende factoren. Voorbeelden hiervan zijn (verwachte) kasstromen van het bedrijf, de risicofactor en de tijdswaarde van geld. De DCF-methode is één van de meest gebruikte methoden voor bedrijfswaardering. Deze methode wordt in de praktijk vaak gebruikt door ondernemers die hun bedrijf graag willen verkopen of door investeerders.

Multiple methode


Deze methode gaat ervan uit dat vergelijkbare bedrijven, binnen dezelfde branche en regio, dezelfde multiple waarde hebben. De multiple is de factor waarmee het gerealiseerde (of te realiseren) resultaat vermenigvuldig wordt om de ondernemingswaarde te bepalen. Deze multiple kan gevonden worden door de te kijken naar (vergelijkbare) beursgenoteerde ondernemingen of door te kijken naar recente transacties in de markt.

Factoren die belangrijk zijn bij deze methode zijn onder andere de omzet, winst en het groeipotentieel van de onderneming. Deze methode is relatief eenvoudig uit te voeren. Toch is deze methode in de praktijk erg beperkt, vooral wanneer er weinig bedrijven zijn die vergelijkbaar zijn qua omvang, verdienpotentieel, levensfase en activa-intensiteit. Hierdoor zijn de uitkomsten van deze methode soms onbetrouwbaar. Vaak wordt deze methode als een ‘sanity check’ op de DCF-methode gebruikt.

Activa methode


Deze bedrijfswaarderingsmethode wordt soms gebruikt om de waarde van een onderneming vast te stellen aan de hand van de activa van een onderneming. De passiva wordt vervolgens van de activa afgetrokken om een waarde vast te kunnen stellen.

Bij deze methode worden de activa van het bedrijf gewaardeerd tegen de huidige marktwaarde. Hierbij is het natuurlijk belangrijk om rekening te houden met eventuele afschrijvingen. Deze methode wordt in de praktijk vaak toegepast bij bedrijven waarvan de activa de belangrijkste waarde van het bedrijf zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vastgoedbedrijven.

Deze methode maakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de DCF-methode, geen gebruik van toekomstige kasstromen. Daarom is deze methode minder geschikt voor bedrijven die afhankelijk zijn van hun groeipotentieel.

De geschikte bedrijfswaarderings-methode gebruiken


Het kan best lastig zijn om de juiste bedrijfswaarderingsmethode te gebruiken om de waarde van een bedrijf in te schatten. De keuze qua methode is namelijk sterk afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de aard van het bedrijf en de beschikbare informatie.

Wanneer je graag een onderneming wilt gaan kopen, of verkopen is het verstandig om de DCF-methode toe te passen. Dit geeft je namelijk een realistisch beeld van de waarde van het bedrijf. Echter, wanneer je een bedrijf wilt waarderen dat voornamelijk uit activa bestaat, kan de activa methode een toepasbare methode zijn om de waarde te bepalen.

Zijn er weinig gegevens beschikbaar van een bepaald bedrijf? In dat geval kan het verstandig zijn om de multiple methode te gebruiken om de waarde van een onderneming in te schatten.

Zoals je kunt zien is het soms erg lastig om een geschikte methode te vinden en te gebruiken, omdat de te gebruiken methode sterk afhankelijk is van de situatie. Daarom kan het belangrijk zijn om een waarderingsdeskundige te raadplegen om te bepalen welke methode het meest geschikt is voor jouw situatie. Zo weet je zeker dat je een methode gebruikt die het beste bij jouw situatie past, zodat je een goede bedrijfswaardering uit kunt (laten voeren).

waarderingsmethode dcf-wacc

Nieuwsgierig?

Vraag een demonstratie aan.

Copyright 2022 validvalue.nl